Wednesday, 7 December 2011

Tatabahasa Bahasa Melayu

PENGENALAN

Setiap bahasa mempunyai tatabahasa atau nahu yang menjadi tunjang pembinaannya. Begitu juga dengan bahasa Melayu. Tatabahasa bahasa Melayu terdiri daripada penggolongan kata, pembentukan ayat, makna kata, peribahasa, laras bahasa dan sebagainya. Murid-murid sekolah perlu mempelajari aspek tatabahasa untuk menguasai kemahiran bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. Kesalahan tatabahasa yang dilakukan oleh murid akan menjejaskan markah mereka dalam peperiksaan. Oleh itu, guru hendaklah menekankan aspek tatabahasa semasa mengajar bahasa Melayu agar murid dapat mengelakkan kesalahan tatabahasa sama ada semasa bertutur mahupun semasa menulis karangan.

Pembelajaran aspek tatabahasa bermula dari aras rendah di peringkat sekolah rendah. Apabila melangkah ke alam persekolahan menengah, murid perlu mempelajari cabang-cabang tatabahasa yang lebih meluas. Oleh itu, penguasaan tatabahasa di peringkat sekolah rendah hendaklah kukuh agar murid berupaya mengaplikasikan tatabahasa yang dipelajari di alam persekolahan menengah yang bersangkut-paut. Sesungguhnya, pembelajaran aspek tatabahasa tiada tanda noktahnya kerana bahasa Melayu turut mengalami 'transformasi'. Justeru, guru-guru hendaklah peka terhadap perubahan dan bersedia menyampaikan pembaharuan kepada anak didik agar mereka tidak ketinggalan.

No comments:

Post a Comment