Wednesday, 14 December 2011

TOPIK : KATA TANYA

Kata tanya digunakan untuk bertanya bagi mendapatkan sesuatu maklumat.

Contoh kata tanya adalah seperti apa, bila, mengapa, bagaimana, siapa, kenapa, di mana, ke mana dan berapa.

Biasanya partikel ‘kah’ ditambah pada kata tanya.


Berikut merupakan contoh kata tanya dan penggunaannya.

Kata tanya                                           Penggunaan

apa                                              Bertanyakan nama haiwan, benda, tumbuhan, perkara

siapa                                           Bertanyakan nama orang

bila                                             Bertanyakan masa, waktu, tempoh, tarikh, hari, tahun, bulan

bagaimana                                  Bertanyakan cara atau langkah

mana                                           Bertanyakan tempat, lokasi, kedudukan

berapa                                         Bertanyakan bilangan, jumlah

mengapa / kenapa                       Bertanyakan sebab atau puncaNo comments:

Post a Comment